YAPI - ARALIK 2016 - GÜMÜŞHANE KAPALI PAZARYERİ

Gümüşhane Gençlik Meydanı

Gümüşhane Gençlik Meydanı Projesi, şehrin en işlek bölgelerinden birinde Atatürk Parkı ve gençlik merkezi arasındaki alanı kapsamaktadır. Bu alanda şehrin otopark sorununu çözmek için yapılan katlı otoparkın üst döşemesi değerlendirilmiş ve mevcut park ile entegrasyonunu sağlamak hedeflenmiştir. Tasarım süreci öncesinde;  proje alanı yerinde birçok kez incelenmiş ve Gümüşhane Belediyesi ile beraber yürütülen çalışmalar sonucu, alandaki problematik unsurların ve şehrin ihtiyaçlarının analizi yapılmıştır. Öncelikle; şehirde sosyal ve kültürel alanların azlığı, artan üniversite öğrencisi nüfusu ile şehrin nüfusunun gençleşmesi ve mevcut durumun bu grubun ihtiyaçları karşılayamaması; çocuk, genç ve kadın nüfus için gerekli sosyal donatı alanı azlığı proje yaklaşımında belirleyici faktörler olmuştur. Bu doğrultuda projede; kültürel ve sosyal faaliyetlere olanak sağlayan, farklı yaş gruplarından oluşan kent sakinlerinin uzun süre vakit geçirebilip çeşitli aktivitelerde bulunarak, kendilerini ait hissedebilecekleri bir kamusal alan yaratmak, yoğun yapılaşmanın içinde, şehrin nefes alan bir odağı olabilecek, kamusal kullanımı destekleyen bir yapı oluşturmak hedeflenmiştir. Ana yaklaşım,  şehirde her kesime hitap eden aktivite olanaklarının bulunduğu yaşayan ve dinamik bir meydan oluşturmak yönünde olmuştur.

Proje alanında, park alanı ve planlanan meydan arasındaki kot farkı belirleyici bir unsur olmuş ve bu iki alan arasında, bağlayıcı bir nokta oluşturup iki alanı entegre etmek kararlaştırılmıştır. Bu bağlantıyı sağlarken merkezi, geniş ve tanımlı bir saçak oluşturulup tüm aktiviteler için yaya girişini ana bir noktada toplamak, canlı ve hareketli bir giriş sağlamak ve bu giriş ile ilişkili sosyal alanlar oluşturmak planlanmıştır. Giriş saçağı altında buluşan / toplanan insanların doğa içinde ve sakin; ya da açık havada ve çeşitli aktivitelerin içinde yer alacakları olanaklar sağlamak esas olmuştur. Giriş saçağı altından park ile bağlantı geniş bir merdivenle sağlanmış ve merdiven park kotundaki alt meydanda kafe ile görsel ilişki kuracak şekilde konumlandırılmıştır. Park kotundaki alt meydan, bir avlu gibi kurgulanmış ve parka ve Harşit Çayı kenarındaki yürüyüş yollarına geçişin sağlandığı, korunaklı bir alan olarak ele alınmıştır. Bu avluya ve parka hitap eden büfe ve kitaplık da, park ve alt meydan arasında tanımlayıcı bir hat oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Atatürk Parkı’nda ise; hiçbir ağaca dokunulmadan yürüyüş yolları planlamış ve mevcut ticari alanlar parktan kaldırılarak, parkın şehirde spor alanı ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu alanda; belediyenin belirleyeceği bir eğitmen ile toplu spor-yürüyüş aktivitelerini planlamak, çocuklar veya kadınlar için sportif faaliyetler düzenlemek önerilmiştir.

Kapalı otopark alanı üzerinde oluşturulan Gençlik Meydanı ise;  yarı açık sergileme alanı, çok amaçlı 2 adet salon, restaurant, etkinlik alanı, basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlardan oluşmaktadır. Bu meydanda amaçlanan, farklı kullanıcı gruplarının çeşitli etkinlikler ile aktif olarak kullanabildikleri yaşayan bir meydan oluşturmaktır. Proje alanına komşu olan ve inşası devam eden gençlik merkezi de; bu meydanı besleyen bir unsur olarak ele alınmış ve bu merkeze gelen gençlerin, spor ve kültürel faaliyetlerini meydanda sürdürebilmeleri amaçlanmıştır. Meydandaki çok amaçlı salonlar; belediyenin ve gençlik merkezinin düzenleyeceği etkinlikler, eğitimler, konferans ve film gösterileri, kermesler, sergiler gibi çeşitli aktiviteler için planlanmıştır. Çok amaçlı salonların tanımladığı etkinlik alanı ise; şehirde yapılan yiyecek festivali, çeşitli konserler ve gösterilere ev sahipliği yapmak üzere oluşturulmuştur. Meydana ve manzaraya hakim konumda bir restaurant da planlanmıştır.